dilluns, 26 de novembre de 2012

Expressionisme

Encàrrec: Crea imatges de persones on es juga amb la il·luminació i una gestualitat exagerada. Aquesta imatge cal convertir-la en blanc i negre i ajustar els nivells.

Format: 13x18 o 18x13
Resolució: 150 ppp
Títol: Poseu com a títol el nom de la persona fotografiada.
Nombre de treballs: un mínim de tres.
Etiqueta: expressionisme
Data límit: 21 de desembre

divendres, 23 de novembre de 2012

Fauvisme


Encàrrec: Crea imatges, a partir d'un retrat, que transmetin sensació d’alegria,

vitalitat, diversió i on el protagonista sigui el color.

Considera que aquesta imatge ha de servir, per exemple, per a crear un cartell

o il·lustrar una notícia relacionats amb la festa del teu barri o ciutat, per a donar

una imatge positiva del lloc on vius, etc. L’estil fauvista t’ha de servir de referència

formal per a fer el teu treball.


Mides: 13x18 o 18x13
Resolució: 150 ppp
Títol: Personatge fauvista
Nombre de treballs: un mínim de dos
Etiqueta: Fauvisme
Data límit: 11 de desembre


dimarts, 6 de novembre de 2012

DadàEncàrrec: Realitza fotomuntatges que facin burla de la imatge que ens transmeten la publicitat i les revistes de moda. Un treball representarà una figura femenina i l'altre una de masculina. En aquests treballs cal incloure fragments tipogràfics

Mides: 13x18 o 18x13
Resolució: 150 ppp
Títol: Personatge dadà

Nombre de treballs: un mím de dos
Etiqueta: Dadà

Data límit: 11 de desembre

Fotografia creativa

Encàrrec: Realitza una sèrie de fotografies a partir d'un tema. Aquestes fotografies han de tenir un tractament eminentment formal. No han de ser descriptives ni narratives. Les fotografies han de partir de composicions creades per vosaltres.

Nombre de treballs: un mínim de 10
Mides: 13x18 o 18x13
Resolució: 150 ppp
Títol: Poseu com a títol de cada imatge el que aquesta us suggereix i amb una intenció "poètica".
Etiqueta: mirada original